1.3.2021
klo 17:00

Nuorisovaltuustovaalit

Nuorisovaltuustovaalit vaalikaudelle 2021 – 2022.

Nuorisovaltuustoon valitaan vaalien perusteella 2 oppilasta 7-luokalta, 2 oppilasta 8-luokalta ja 2 oppilasta 9-luokalta sekä 3 opiskelijaa lukio- ja ammattikoluikäisistä. Jokaiselta yläkoulun luokka-asteelta sekä lukio- ja ammattikouluikäisistä valitaan molempien sukupuolten edustaja.

Nuorisovaltuustovaalit jäjestetään ma 1.3.2021 yläkoululla ja lukiolla kouluaikana sekä kirjastolla (muut kuin lukiolaiset) klo 17.00 – 18.00.

Paikka

Yläkoulu, lukio ja kirjasto

Järjestäjä

Reisjärven kunta / Nuorisotoimi